Този сайт използва "бисквитки" (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на "бисквитки".  Научете повече

Правила и условия за ползване

Условия за използване на “бисквитки” (cookies)

Разглеждайки съдържанието на сайта („интернет страницата“), Вие се съгласявате с настоящите Условия за използване на “бисквитки” (cookies) („Условията“) на “Банка ДСК" АД, ЕИК 121830616 („Банката“)
Банката зачита поверителността на Вашите данни и гарантира тяхното законосъобразно обработване и защита. Настоящите Условия имат за цел да Ви предоставят информация за начина, по който бисквитките се използват на интернет страницата.

Какво представляват „бисквитките“?

Бисквитката е малък файл, който се съхранява на крайно устройство на потребителя при посещение на интернет страницата. Тя се използва за събирането на анонимна информация, която се обработва за статистически цели, за подобряване на функционалността на интернет страницата и други. Бисквитките се прилагат от много интернет страници за различни цели - за запазване на Вашите предпочитания, за активиране на онлайн услуги и др.

Как се използват „бисквитките“?

Банката използва бисквитки и/или други подобни технологии, за да анализира тенденции, администрира интернет страницата, проследява дейностите на потребителите в нея и да събира типизирана информация за тях.

Бисквитките представляват малки файлове с информация, които интернет страницата изпраща до браузъра на посетителя. Браузърът съхранява тази информация във файл на крайно устройство на потребителя. Бисквитките позволяват на посетителите да навигират в интернет страницата и, когато е приложимо, дават възможност на Банката да индивидуализира интернет страницата и нейното съдържание спрямо нуждите на посетителя, както и да подобри резултатите от неговите действия. Ако функцията на съответната бисквитка не е активирана, Банката не може да осигури надлежното функциониране на интернет страницата.

Бисквитките, които Банката използва на интернет страницата, не съхраняват данни, които могат пряко да идентифицират потребителите. Ако в хода на използване на услуга, предоставяна чрез интернет страницата, предоставяте Ваши лични данни, те няма да бъдат предоставяни на трети страни.

Къде и как Банката използва бисквитки на интернет страницата?

Банката използва бисквитки:

Видове бисквитки

Банката използва два основни вида бисквитки на интернет страницата:

От гледна точка на функционалността, бисквитките се делят на:

Съгласие за използване на бисквитки

Преди да започнете да ползвате интернет страницата, Банката следва да получи Вашето съгласие за използването на бисквитки. Поради това, при влизане на интернет страницата има изскачащ прозорец, който Ви уведомява относно използването на бисквитките и иска Вашето съгласие за ползването им посредством натискане на „Приемам“. В случай, че не сте съгласни с използването на бисквитките, Вие можете да се откажете от всички или от част от тях при използване на интернет страницата.

Блокиране и изтриване на бисквитките

Ако искате да ограничите бисквитките или да ги блокирате на интернет страницата, можете да го направите като промените настройките на Вашия интернет браузър. Може да блокирате всички бисквитки, да приемете само бисквитки на първата страна или да изтривате всички бисквитки при излизане от браузъра. Повече информация може да получите от помощното меню на браузъра Ви.
Някои от услугите, които банката предоставя на интернет страницата, не могат да функционират при блокиране или изтриване на бисквитките.


Общи условия

Настоящата страница е собственост на Банка ДСК.

Интернет страницата (сайтът) е създадена с общо-информационна цел. Страницата предоставя основна информация за продукти и услуги на банкиране на дребно, такива, предназначени за малки и средни предприятия, за корпоративни клиенти и младежки групи от потребители, и съдържа връзки към дружествата от Група ДСК. Никаква част от тази информация, обаче, не може да бъде третирана като пряко предложение или консултация за закупуване на продуктите и услугите на Банката.

Банка ДСК АД си запазва правото да променя настоящите условия без предварително уведомление.

Достъпвайки този сайт и съдържащите се в него материали и информация, Вие приемате, че сте прочели, разбрали, и сте се съгласили с условията за ползване на сайта на Банка ДСК.

 


Отговорности

Въпреки че всички дружества от Група ДСК полагат максимални усилия да предоставят точна и актуална информация на своите Интернет страници, възможно е да има пропуски и неточности. Банка ДСК и Група ДСК не носят отговорност за каквито и да е директни, индиректни, инцидентни, последващи или други щети, възникнали поради или свързани с Вашия достъп или ползване на страницата ни.

Цялата информация на сайта, включваща, но не изчерпваща, графики, текстове и връзки с други страници, подлежи на промяна без предварително предизвестие.

Банка ДСК не гарантира адекватността, точността или пълнотата на съдържащата се на сайта информация и заявява, че не понася пасивите от евентуални грешки или пропуски. Потребителите на сайта са отговорни за оценката на точността на информацията или друго съдържание, което е на разположение на Интернет страницата.

Банка ДСК не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до този сайт.

 


Гарантиране неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни

Банка ДСК се ангажира в максимална степен да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите он-лайн посредством попълнени формуляри или електронна кореспонденция, или чрез електронната платформа за банкиране - уеб или мобилни приложения. Предоставяните от клиентите лични данни се трансформират в криптиран вид и се обработват в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и подзаконовите актове за неговото прилагане. Приложенията за мобилно банкиране не съхраняват лични данни.

 


Свързани Интернет страници

Банка ДСК е част от Група ДСК, в която са включени няколко дружества, които имат собствени търговски наименования. Всяко от свързаните дружества има своя Интернет страница, на която предлага информация за своите продукти и услуги.

Потребителите да имат предвид, че Банка ДСК не е анализирала съдържанието на информацията, съдържаща се в хипер-връзките или в свързаните Интернет страници, и в този смисъл не поема отговорност за точността или пълнотата на тази информация. Група ДСК, нейното управително тяло, нейните служители и консултанти не понасят пасивите от евентуални неточности и непълноти в съдържанието на хипер-връзките или в свързаните Интернет страници.

Група ДСК си запазва правото да прекрати всяка връзка или свързана програма по всяко време.

 


Авторско право

Дизайнът, структурата и съдържанието на този уебсайт са предмет на авторско право като изключителното право за използването им принадлежи на Банка ДСК. Потребителите могат да отпечатват отделни страници и/или части, изображения (лога), графики и др. от уебсайта, при условие, че не премахват идентифициращите ги авторски знаци, търговски марки, запазени марки на продукти и услуги, и лога

На потребителите се забранява да модифицират, копират, публикуват, продават или лицензират някаква част от или цялото съдържание на Интернет страницата, и да го използват за каквато и да е публична или търговска цел освен за тиражиране/популяризиране на информация за продуктите и услугите на Група ДСК.